Anbefalinger til en dansk strategi for udbygning af solenergi.

dansk-strategi-for-udbygning-af-solenergi

[ Download rapporten “Billigere grøn energi” ]

Solenergi er den billigste form for vedvarende energi, vi kan få på verdensplan. Derfor er det også paradoksalt, at solcellestrømmen kun udgør knap 4 pct. af det samlede elforbrug i Danmark.

Dansk Solcelleforenings vision for udbygningen af sol indebærer en 10-dobling af sol i forhold til 2019 og et optimalt miks i udbygningen af VE frem mod 2030. Udbygningen skal ske inden for alle tre kategorier af solcelleanlæg;

  • de små private boliganlæg,
  • de mellemstore anlæg og
  • de store produktionsanlæg,

og derfor skal der til hver kategori også nye politiske greb til (se anbefalinger i notat).

Regulatoriske levn og historiske lappeløsninger bremser i dag udbygningen af VE-kapacitet stik imod de politiske klimaambitioner og 70 pct.-målsætningen. Moderne regulering og stabile rammebetingelser er nødvendigt for at høste det fulde potentiale af en konkurrencedygtig solcelleteknologi.

Dansk Solcelleforening har udgivet en rapport med anbefalinger til en dansk strategi for udbygning af solenergi.
Se rapporten her.