Dansk Solcelleforening har den 21. februar 2018 modtaget Høring over udkast til lovforslag om ændring af lov om fremme af vedvarende energi og lov om elforsyning.

Det er med stor beklagelse, at Dansk Solcelleforening må konstatere, at regeringen ikke har til hensigt at etablere lige vilkår for de teknologier, som er påtænkt at skulle indgå i en lige konkurrence under de kommende teknologineutrale udbud for vind og sol.

Læs hele høringssvaret her