I efteråret 2017 indgik Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) og Dansk Folkeparti en aftale om offentlig støtte til vedvarende energi. Aftalen skulle sikre, at sol og vind skulle konkurrere lige, for at sikre en så lav pris som muligt.

Aftalen blev budt velkommen af Dansk Solcelleforening, da der nu var taget et skridt imod såkaldte teknologineutrale udbud.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) udtalte i den forbindelse: ”Der bliver skrevet energipolitisk Danmarkshistorie med den her aftale”.

Ny delaftale eroderer oprindelig aftale
Nu har regeringen sammen med Dansk Folkeparti oprettet en særpulje på godt 200 mio. kr. til nye testvindmøller i 2018 og 2019.

Det giver to problemer, dels at midlerne overføres fra den aftale, der for få måneder siden blev indgået fra en pulje, der allerede var ganske begrænset og dels vil tilskuddene til ”testvindmøller” skævvride hele den teknologineutrale udbudsmodel, når vindmøller får et ekstratilskud til finansiering af deres teknologi.

Dansk Solcelleforening har følgende kommentarer til den nye aftale:

  • Mange virksomheder har allerede brugt store beløb på at indgå aftaler om jordleje og få godkendt lokalplaner for de planlagte anlæg i tillid til, at en aftale var en aftale.
  • Når der afsættes midler til testvindmøller, bør der også gennemføres testopstillinger af solcelleparker, da der – på samme måde som for vindmøller – er behov for at afprøve de mange nye muligheder indenfor solcelleteknologien, der lanceres i disse år.
  • Som minimum bør finansieringen af testvindmøller først tages fra 2019 udbuddet og ikke allerede fra indeværende år, da det er for puljen i år, der i første omgang er igangsat planlægning for.
  • Det anbefales desuden, at der også indføres en forsøgspulje i forbindelse med det teknologispecifikke udbud (solceller)
    • Specielt er der behov for at sikre opbygningen af danske kompetencer inden for bygningsintegrerede solceller.

Om den nye aftale fra februar: Test af vindmøller får højere prioritet

  • Testmøller, der opstilles uden for de to nationale testcentre, undtages fra udbud og modtager et fast pristillæg i 20 år på 11 øre/kWh i 2018 og gennemsnittet af de vindende bud i 2018, hvis de opstilles i 2019.
  • De forventede støtteudgifter til testmøller, der opstilles i 2018 og 2019, fratrækkes udbudsbudgetterne i de pågældende år svarende til ca. 210 mio. kr.
  • Der fastsættes et maksimum på 10 MW og 25 MW i hhv. 2018 og 2019 for den kapacitet, der kan undtages for udbud.
  • Den oprindelige indretning af særordningen for testmøller fastholdes, men forbeholdes testmøller, der opstilles inden for de nationale testcentre.

Kontakt formand for Dansk Solcelleforening: Flemming Kristensen fvk@eniig.dk    |   Mobil +45 2086 9638