Høringssvar Danmarks Vindmølleforening og Dansk Solcelleforening – Nettilslutningsbekendtgørelse for vindmøller, solceller mv.

Danmarks Vindmølleforening og Dansk Solcelleforening takker for muligheden for at afgive høringssvar til Energistyrelsens udkast til nettilslutningsbekendtgørelse for landvindmøller og solceller.

Vores organisationer støtter principperne bag den foreslåede model for nettilslutning af vindmøller og solceller og principperne for omkostningsfordeling, men vi ser et betydeligt behov for uddybning og præciseringer i det nye regelsæt før det vil kunne implementeres.

Læs hele høringssvaret her