Der er brug for langt flere solceller og vindmøller i fremtiden, hvis vi skal nå klimamålene, men alt for ofte bliver de stoppet af borgerprotester og langvarig sagsbehandling.

– Det må vi ændre, siger Dansk Energi, der i dag præsenterer Vedvarende Energi Outlook 2019, der indeholder tre fremtidsscenarier for den grønne omstilling i Danmark og Europa.

– Tallene taler deres eget tydelige sprog. At nå den langsigtede ambition om et CO2-neutralt Danmark – altså vores grønne scenarie – forudsætter en markant større udbygning med vedvarende el end tidligere. Samtidigt er det helt åbenlyst, at mere vedvarende el og elektri!cering af forbruget er hinandens forudsætninger, og derfor skal vi rykke på begge dele samtidigt, siger Kristine van het Erve Grunnet, branchechef for vedvarende energi i Dansk Energi i en pressemeddelelse.

Nye hindringer vokser frem
Vedvarende Energi Outlook 2019 dokumenterer blandt andet, hvor stærkt vedvarende energi lige nu står i Europa i konkurrencen med fossile alternativer som kul og gas, og hvordan kommercielle aktører i modsætning til tidligere satser massivt på grøn vækst

Med støttefri el fra solceller og vindmøller mener mange, at den politiske opgave er løst, men det er helt forkert. En accelereret udbygning kræver faktisk mere engagement af vores politikere og myndigheder end tidligere, mener Kristine van het Erve Grunnet.

Støttekroner er ikke længere den begrænsende faktor, men det det gør desværre, at nye forhindringer vokser frem.

– Det er borgermodstand og langsomme myndigheder. Allerede i dag er f.eks. vindenergi fuldt konkurrencedygtigt og landvindmøller opføres næsten uden o#entlig støtte. Så vi ser ind i en fremtid, hvor protester og langvarig sagsbehandling er den største barriere for grøn omstilling – ikke pris og effektivitet. Det bliver vi nødt til at forholde os til, siger Kristine van het Erve Grunnet.

Hun understreger, at udbygning af vedvarende energi fortsat skal ske i samarbejde med lokale myndigheder og borgere, men Dansk Energi foreslår alligevel at lempe nogle af de mange særregler samt forkorte særligt lange processer.

– Vi ser, at det brede “ertal i befolkningen er for grøn omstilling og mere grøn el, men alligevel stoppes projekter på grund af lokal modstand. Det skal vi have en langt bedre dialog om, siger Kristine van het Erve Grunnet og tilføjer:

– Hvis vi skal i mål, bliver vi nødt til acceptere, at en vindmølle og solcellepark kan ses, siger hun.

Dansk Energi: Sådan løsner vi processen
Dansk Energi giver derfor på baggrund af Vedvarende Energi Outlook 2019 tre anbefalinger til at løsne processen:

 • Drop særregulering og sats på “eksibilitet og forhandling. Både solceller og vindmøller er omgivet af så mange særkrav, at man fra politisk hold nærmest har talt teknologierne ned som særligt problematiske.
 • Forkortelse af den kommunale planproces. Det tager i gennemsnit 5-7 år, før vindmøller leverer strøm, og det strækker hen over kommunalvalg. Derfor bliver en del projekter stoppet meget sent.
 • Fair udligningsordning, der belønner kommuner, som udbygger vind- og solenergi

 

Seks kernebudskaber i VE Outlook 2019

 1. Elektri!cering vil være det vigtigste element i at udfase fossile brændsler i det samlede energisystem.
 2. De massive prisfald på vindmøller og solceller samt fortsat innovation kombineret med vedtagne mål for udfasning af kul vil drive en omfattende grøn omstilling.
 3. Spørgsmålet er ikke om vi opnår støttefri grøn el, men derimod hvorvidt vi opnår nok støttefri grøn el.
 4. En høj pris på CO2 er et centralt virkemiddel for at sikre tilstrækkelige mængder grøn el hurtigt nok.
 5. De planlægningsmæssige rammer og folkelig modstand risikerer at være en barriere for tempoet i udbygning.
 6. Finansiering af grønne elprojekter kan blive en udfordring. Elkøbsaftaler (PPA’er) tegner sig som et attraktivt værktøj til at sikre
  omkostninger for elforbrugere og indtjening for producenter, hvilket bidrager til at reducere finansieringsomkostningerne.

Kilde: Vedvarende Energi Outlook 2019

 

Kilde: Dansk Energi via www.energy-supply.dk