Danmark deltager med støtte fra Energistyrelsen/EUDP i det Internationale Energiagenturs samarbejde om solceller (IEA-PVPS).

I årsrapporten findes en oversigt over aktiviteter samt de aktive arbejdsgrupper, hvor Danmark deltager i bredt et udsnit.

Endvidere kan du se rapporten ”Snap Shot”, der viser et øjebliksbillede af den kraftige udvikling af solceller på verdensplan.

Download rapporterne her:

Årsrapport

” Snapshot”