Dansk Solcelleforening, TEKNIQ og Dansk Energi har udarbejdet hæftet Nettilslutning af solcelleanlæg. Hæftet giver en samlet oversigt over administrative krav og regler m.m. som gælder for nettilslutning og drift af solcelleanlæg.

Nettilslutning og drift

Det er således forventningen, at hæftet giver solcelleejeren og installatører m.fl. mulighed for i denne publikation at finde viden om, hvordan man tilmelder solcelleanlæg til elnettet samt vise, hvilke afregnings og tilskudsregler der gælder og hvordan installatør og solcelleejere skal forholde sig i forbindelse med kontakt til elselskaber og myndigheder.

Hæftet giver ikke nogen information om rent bygningsmæssige, elsikkerhedstekniske eller økonomiske forhold for solcelleanlæg, disse informationer skal skaffes på anden måde.

Download hæftet her.