Publikationer

Download præsentationer fra Temadag om el-netselskabernes godkendelsesprocedure ved nettilslutning af solcelleanlæg (november 2019)


Rapport vedr. Europæiske forretningsmodeller (maj 2017)

Uddrag: “PV Financing aims to ease the implementation of PV projects based on new PV business models such as self-consumption and Power Purchase Agreements. The project seeks to help stakeholders from six specific application segments: single family homes, multi-occupancy dwellings, shopping centres, office buildings, educational buildings and industrial parks.


 

IEA annual Report 2014 (maj 2015)

Elektricitet fra solceller er fortsat i vækst i hele verden. For første gang i historien udgør solcelle energi mere end 1% af den årlige globale efterspørgsel på elektricitet. Selvom dette tal stadig kan fremstå lille, så repræsenterer det en enorm udvikling i de seneste år, som er meget hurtigere end de forudsigelser som alle ligefra IEA til Greenpeace er kommet med.


Snapshot of Global PV Markets 2014 (april 2015)

Med 38,7 GW installeret sol i 2014, fortsætter det globale marked for sol med at ekspandere, især i Asien og Amerika, men med en begrænset vækst i forhold til de seneste år. Med 177 GW solcelleanlæg er 1 % af verdens elforbrug dækket af solceller.


Teknologikatalog (marts 2015)

Energistyrelsen har opdateret kapitlet om solceller i teknologikataloget. Opdateringen viser en stor reduktion i omkostningerne til solcelleanlæg. Frem mod 2030 ventes produktionsomkostningerne på et solcelleanlæg at falde yderligere med godt 40 pct.


Global Market Outlook for Photovoltaics 2014-2018 (juni 2014)

“Global Market Outlook for Photovoltaics 2014-2018” omfatter PV markedstal for 2013 og kommer med prognoser for de næste fem år for de globale og europæiske markeder. PV markedet er vokset i det seneste årti med en bemærkelsesværdig hastighed – selv under svære økonomiske tider – og er ved at blive en vigtig global kilde til elproduktion.

2013 blev endnu et rekordår for solcelleanlæg med mindst 38,4 GW nyligt tilføjet kapacitet globalt og næsten 11 GW i Europa.


Large Scale PV Plants – Also in Denmark (april 2011)

Store solcelleanlæg bliver i stigende grad etableret på verdensplan og især i EU-landene. Anlæggene har dog hidtil ikke fundet indpas i Danmark. Dette LPV-projekt sigter mod at beskrive fordele og ulemper ved store PV anlæg i Danmark, herunder en analyse af potentialet samt anbefalinger til fjernelse af hindringer. Rapportens målgruppe er potentielle investorer og udviklere, samt myndigheder og politiske beslutningstagere.

Projektet er støttet af Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) under ref. nr.:. EUDP-II J. Nr:. 64009-263, og er udført i perioden december 2009 til marts 2011.


Links

Find de seneste rapporter om solenergi fra det Internationale Energi Agentur (IEA) her:

iea

Solar City Copenhagen

Foreningen Bæredygtige Byer og Bygninger logo

VE-Net_logo

EPIA-logo