Dansk Solcelleforening er brancheforening for virksomheder, som professionelt beskæftiger sig med solcelleanlæg og beslægtede teknologier.

Foreningens medlemmer er fabrikanter af komponenter til solcellebranchen og virksomheder, som importerer og handler med produkter “business to business”. Dansk Solcelleforening har også brancheorganisationer, rådgivere, arkitekter, designere og ingeniører som medlemmer.

Dansk Solcelleforening sætter politisk fokus på branchen og arbejder for bedre rammebetingelser for virksomhederne.

Dansk Solcelleforenings formål er at understøtte og fremme solcelleaktiviteter i Danmark:

Støtte initiativer der generelt har til formål at fremme efterspørgslen efter solceller.

Udbrede kendskabet til solceller, forskning og udvikling af solcelleanlæg.

Kommunikere til politikere og myndigheder om mulighederne ved solceller og sikre en høj prioritering af dette i udarbejdelse af love og bekendtgørelser.

172084868