Dansk Solcelleforening ønsker, at den danske solcellebranche nyder almindelig anerkendelse og respekt, samt at de Danske leverandører af solcelleydelser regnes for pålidelige og seriøse.

Det betyder at foreningens medlemmer er forpligtet til alene at levere saglig og retvisende information om deres produkter og ydelser til både kunder og offentligheden.

etiske retningslinjer

Såfremt foreningen bliver opmærksom på aktiviteter og kommunikation fra aktører i branchen der ikke skønnes at leve op til denne målsætning, tager vi i bestyrelsen kontakt til vedkommende aktør (medlem eller ikke) med en anbefaling om ændret opførsel.