Ønsker du at blive medlem af Dansk Solcelleforening, bedes du sende en anmodning om optagelse i foreningen indeholdende følgende oplysninger:

 • Medlemskategori.
 • Omsætning for de dele af virksomheden/organisationen, der beskæftiger sig med solcelleprodukter.
 • Virksomhedens navn.
 • Adresse.
 • Postnummer og by.
 • CVR-nummer.
 • Branchekode.
 • Web-adresse.
 • Telefonnummer.
 • Mobilnummer.
 • Kontaktperson regnskab/bogholderi med e-mail-adresse.
 • Kontaktperson som tegner medlemskabet med e-mail-adresse.

Ansøgningen sendes til sekretariat@solcelleforening.dk

bliv medlem

Kontingent

Kontingentet til foreningen fastsættes på den ordinære generalforsamling i henhold til medlemmernes omsætning indenfor solcellerelateret aktivitet i Danmark det foregående kalenderår. Yderligere information findes under Vedtægter – Kontingent § 8.

Se kontingentsatserne nedenfor.

Medlemskategori Omsætning Kontingent kr./år
Lille 0-5 mill. 4.000
Mellem 5-30 mill. 12.000
Stor 30 mill. + 24.000