Ønsker du at blive medlem af Dansk Solcelleforening, bedes du sende en anmodning om optagelse i foreningen indeholdende følgende oplysninger:

 • Medlemskategori
 • Omsætning for de dele af virksomheden/organisationen, der beskæftiger sig med solcelleprodukter
 • Virksomhedens navn
 • Adresse
 • Postnummer og by
 • CVR-nummer
 • Branchekode
 • Web-adresse
 • Telefonnummer
 • Mobilnummer
 • Kontaktperson regnskab/bogholderi med e-mail-adresse
 • Kontaktperson som tegner medlemskabet med e-mail-adresse

Ansøgningen sendes til sekretariat@solcelleforening.dk

bliv medlem

Kontingent

Kontingentet til foreningen fastsættes på den ordinære generalforsamling i henhold til medlemmernes omsætning indenfor solcellerelateret aktivitet i Danmark det foregående kalenderår. Yderligere information findes under Vedtægter – Kontingent § 8.

Se kontingentsatserne nedenfor.

Medlemskategori Omsætning Kontingent kr./år
Lille 0-5 mill. 4.000
Mellem 5-30 mill. 12.000
Stor 30 mill. + 24.000