Etiske retningslinjer

Dansk Solcelleforening ønsker, at den danske solcellebranche nyder almindelig anerkendelse og respekt, samt at de Danske leverandører af solcelleydelser regnes for pålidelige og seriøse. Det betyder at foreningens medlemmer er forpligtet til alene at levere saglig og retvisende information om