På denne side finder du relevant information om lovgivning på området for solceller.

Ny lovgivning fra februar 2015

11. februar 2015 trådte de nye regler om forhøjet støtte til solceller i kraft, efter endeligt at være blevet godkendt af EU-Kommissionen.

Den forhøjede støtte til solceller har relevans for solcelleejere, der kan blive omfattet af overgangsordningerne og for kommende solcelleejere, der ønsker at få del i puljen til private husstande.

De grundlæggende elementer af puljeordningen for kommende solcelleejere:

 • Der gælder forhøjede satser for nye solcelleanlæg på op til 6 kW pr. husstand inden for en pulje på 20 MW i årene 2013-2016.
 • Kapaciteten for 2013- og 2014-puljerne vil blive overført til 2015. Dermed kan i 2015 udbydes i alt 60 MW.
 • 60 MW-puljen opdeles i fire forskellige underpuljer, målrettet henholdsvis énfamiliehuse og forskellige former for fællesanlæg.
 • De forhøjede satser gives i ti år fra nettilslutningstidspunktet. Satserne afhænger af anlægstypen, og hvilket år man opnår tilsagn fra puljen.
 • Den første ansøgningsrunde bliver igangsat den 16. marts 2015. Fordelingen sker efter “først til mølle” princippet.
 • Den forhøjede afregning inden for puljerne vil kun kunne opnås af nye anlæg.
 • Energinet.dk, der godkender eller afviser ansøgningen, vil ikke kunne yde tilsagn om støtte til anlæg, som er etableret forud for tilsagn om støtte.

Kort fortalt om overgangsordningerne for eksisterende solcelleanlæg:

 • Fra det tidspunkt, hvor støttereglerne til solceller sættes i kraft, kan solcelleejere, der har etableret anlæg fra d. 20. november 2012 og opfylder betingelserne, ansøge Energinet.dk om at blive omfattet af overgangsordningerne.
 • Der ydes pristillæg i 10 år efter nettilslutningen for:
  Anlæg på maks. 400 kW eller fælles anlæg købt efter fra d. 20. november 2012, dog senest d. 19. marts 2013.
  Anlæg på taget eller integreret i en bygning af forskellige former for fælles anlæg (på taget, integreret eller på jorden), der bliver købt efter den 19. marts, dog senest den 10. juni 2013.

Uddybende information om den nye lovgivning findes her:

Energinet.dk: Nye regler for solceller og husstandsvindmøller er trådt i kraft 2015.

Energistyrelsen: Støtte til el fra solceller.

Energinet.dk: Love og regler.

Forslag til ændring af lov

L 86 – Forslag til lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, lov om elforsyning, lov om afgift af elektricitet og ligningsloven. Fremsat 20. november 2012 af klima‑, energi‑ og bygningsminister (Martin Lidegaard).
Læs forslaget her.

Høringssvar

Dansk Solcelleforenings høringssvar til “Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere”.
Læs høringssvaret her.

Dansk Solcelleforening har fremsendt høringssvar til, forslag til lov om ændring af lov L 86 om fremme af vedvarende energi (nettomåleordningen).
Læs høringssvaret her.